รายชื่อที่ถูกระงับไอดี

ลำดับ
ชื่อตัวละคร
ถูกระงับเมื่อวันที่
เหตุผล
1 L M 2019-09-29 22:22:24 โปร-แบนเครื่อง
2 sdfsdfsdfsfsdf 2019-09-29 21:57:19 โปร-แบนเครื่อง
3 STEP3 2019-09-29 21:47:48 โปร-แบนเครื่อง
4 EzMA 2019-09-29 21:11:04 โปร-แบนเครื่อง
5 Dvilxx 2019-09-29 15:49:15 โปร-แบนเครื่อง
6 MRPRO 2019-09-29 15:45:58 โปร-แบนเครื่อง
7 esre 2019-09-29 15:45:03 โปร-แบนเครื่อง
8 Mikopikaze 2019-09-26 23:11:18 บัค
9 KhaBanh 2019-09-26 23:10:26 โปร-แบนเครื่อง
10 baszazxaa 2019-09-26 18:38:01 โปร-แบนเครื่อง
11 gotamdfo 2019-09-26 18:33:37 โปร-แบนเครื่อง
12 jdskf 2019-09-26 18:32:17 โปร-แบนเครื่อง
13 ABCXY 2019-09-26 18:28:14 โปร-แบนเครื่อง
14 asdzxcsa123 2019-09-24 22:55:18 โปร-แบนเครื่อง
15 I M O B I L E 2019-09-24 22:38:52 โปร-แบนเครื่อง
16 pronahee001 2019-09-22 19:16:40 โปร-แบนเครื่อง
17 SoYedz 2019-09-22 19:03:55 โปร-แบนเครื่อง
18 Soora 2019-09-22 19:01:53 โปร-แบนเครื่อง
19 EXP150 2019-09-20 10:31:14 โปร-แบนเครื่อง
20 Zapper 2019-09-20 10:26:52 โปร
21 oTo OaT 2019-09-20 10:22:21 บัค
22 XpointXx 2019-09-20 10:16:47 โปร
23 548481233845632 2019-09-20 10:15:25 โปร
24 aoomyern 2019-09-17 16:59:46 โปร
25 singsmoke777 2019-09-17 11:03:58 โปร
26 nuhee 2019-09-17 10:55:08 บัค
27 E E E 2019-09-17 10:53:15 บัค
28 gggggg999 2019-09-15 12:39:14 โปร
29 EBOW 2019-09-15 12:39:09 โปร
30 2019-09-14 18:45:23
31 2019-09-14 18:39:14 โปร
32 asdasdsadasdsdas 2019-09-14 15:46:55 โปร
33 adwfw 2019-09-13 19:05:19 โปร
34 1415xxxxxxx25 2019-09-13 19:01:20 โปร
35 EXPERIENCEX 2019-09-13 15:40:49 โปร
36 USAKILLALL 2019-09-13 15:19:25 โปร
37 jjjjaaza 2019-09-13 11:47:54 โปร
38 2019-09-11 22:50:53
39 sdsdwdasdasd 2019-09-11 22:27:40 โปร
40 S U N D A Y S 2019-09-11 21:56:23 โปร
41 Robin Chang 2019-09-11 20:43:27 โปร
42 2019-09-10 21:57:11
43 1412X2 2019-09-10 17:34:34 โปร
44 asdasd123123 2019-09-10 16:48:51 โปร
45 ROHINYA TH 2019-09-10 16:01:27 โปร
46 kfc887 2019-09-09 15:17:14 โปร
47 Kanompangg 2019-09-09 12:11:57 โปร
48 14520Chxxxx 2019-09-09 12:10:48 โปร
49 E E G B I G 2019-09-09 12:08:38 โปร
50 Thaaphat CH 2019-09-08 18:15:19 โปร
51 awdwaxawxa 2019-09-08 10:33:02 โปร
52 zxc45z54d5as 2019-09-08 10:32:58 โปร
53 ScorpionsS 2019-09-08 10:30:55 โปร
54 BeeAtackZ 2019-09-08 10:30:49 โปร
55 WADWADAWD 2019-09-08 10:30:34 โปร
56 love20017 2019-09-08 10:30:23 โปร
57 gfdsad0waq4412 2019-09-08 10:30:03 โปร
58 2019-09-07 22:58:39
59 Lynz 2019-09-07 22:47:46 โปร
60 killler6977 2019-09-01 18:23:30 โปร - แบนเครื่อง
61 reee 2019-09-01 16:31:07 โปร - แบนเครื่อง
62 P N 2019-09-01 16:26:14 โปร - แบนเครื่อง
63 2x2x2x 2019-09-01 15:43:37 แบน - บัคหิน
64 2019-05-01 04:10:30 โปร